Bacteriële infectie, soms zelf resulterend in krentenbaard.

Inmiddels nu 2 weken verder en is het plekje niet meer zichtbaar en is de droge huid bijna weg.

Bacteriële infectie, soms zelf resulterend in krentenbaard.

“Al vanaf dat ze een peuter was had onze dochter Sophie elke winter last van een schrale huid rondom haar mond. Dit werd na een tijdje een bacteriële infectie, soms zelf resulterend in krentenbaard, waarvoor de huisarts een antibiotica zalf voorschreef: Fucidin.

Dat smeerden we dan een week of 2-3 en dan was het over.

“Sophie heeft ook vaak koortslip en aften dus haar mond is een zwak punt wanneer ze minder weerstand heeft.”

Dit jaar begon het weer eind december dus ik haalde vertrouwd het recept op voor de Fucidin zalf. Alleen deze keer ging het maar niet over en werd het zelfs erger en ben ik na een paar maanden toch maar terug gegaan naar de huisarts. Ook omdat Sophie aangaf dat het prikte wanneer ze de zalf aanbracht.

De huisarts schreef een andere creme voor die de huid vettig zou maken en dan zou t binnen twee weken over moeten zijn. Na een week smeren werd het alleen maar erger en ben ik weer gaan bellen.

“De huisarts gaf aan dat er dan nog 1 middel was en wel hormoonzalf. Ik had daar echter al allerlei gruwelijke verhalen over gehoord dus was daar terughoudend in.”

“Gelukkig heb ik contact gezocht met Maartje en zij heeft mij goed ingelicht over een ander alternatief en hoe hormoonzalf werkt en hoe JooMo werkt.”

"Na een week zagen we al resultaat met elke dag 2 x wassen met JooMo Wash.
Inmiddels nu 2 weken verder en is het plekje niet meer zichtbaar en is de droge huid bijna weg."

“Sophie gebruikt het nu 1 x per dag in combinatie met de lippenbalsem van Dermaviduals en dat gaat goed.

Ik ben heel blij dat we bij hormoonzalf weg zijn gebleven en heb er vertrouwen in dat het vanaf nu goed onder controle gehouden kan worden op deze manier.

“Ook de overige tips die Maartje gaf over niet te heet douchen en niet met douchegel douchen zijn top geweest!”

"Bacterial infection, impetigo, cold sores & canker sores. 2 weeks later and the dry skin is almost gone."

“Ever since she was a toddler, our daughter Sophie had chapped skin around her mouth every winter. After a while this became a bacterial infection, sometimes even resulting in impetigo, for which the doctor prescribed an antibiotic ointment: Fucidin.

We then smeared that for about 2-3 weeks and then it was over. Sophie also often has cold sores and canker sores, so her mouth is a weak point when she has less resistance.”

“Sophie also often has cold sores and canker sores, so her mouth is a weak point when she has less resistance.”

“This year it started again at the end of December so I familiarized myself with the recipe for the Fucidin ointment. Only this time it did not go away and it even got worse and after a few months I went back to the doctor.

The doctor prescribed another cream that would make the skin oily and it should be over within two weeks. After a week of lubrication it only got worse and I started calling again.”

“The doctor indicated that there was still 1 drug and that hormone ointment. However, I had already heard all kinds of horrific stories about that, so I was reluctant to do so. “

“Fortunately I contacted Maartje and she informed me about another alternative and how hormone cream works and how JooMo works. I wanted to try this first.

"After a week we already saw results with 2 x washing with JooMo Wash every day.
2 weeks later and the spot is no longer visible and the dry skin is almost gone."

“Sophie now uses it once a day in combination with the lip balm from Dermaviduals and that goes well. I am very happy that we stayed away from hormone ointment and I am confident that from now on it can be well controlled in this way.

The other tips that Maartje gave about not showering too hot and not showering with shower gel have also been great!”

Share this post

Schrijf u hier in

Schrijf u hier in voor hulp bij uw huidproblemen