Niet het eczeem was het dat de huid erger maakte, maar de hormoonzalf.

Niet het eczeem was het dat de huid erger maakte, maar de hormoonzalf.

“Rond mijn 18de levensjaar kreeg ik last van seborroïsch eczeem in mijn gezicht. Dit begon erg onschuldig met een paar rode vlekjes in vooral de T-zone in mijn gezicht.

Doordat ik niet wist wat dit destijds was heb ik het eerst een tijdje met gewone zalven proberen weg te smeren. Echter door het aanhouden van de plekjes die steeds weer opnieuw kwamen heb ik actie ondernomen door naar de huisarts te gaan. 

Zij wezen mij er echter op dat dit seborroïsch eczeem was en gaven hiervoor een ketoconazol zalf mee. Hiermee heb ik twee jaar gesmeerd maar langzaam verergerde het eczeem en kwam het op steeds nieuwe plekken.”

“…verergerde het eczeem en kwam het op steeds nieuwe plekken.”

“Na deze twee jaar ben ik opnieuw teruggegaan en kreeg ik hormoonzalf klasse 2 mee om te gaan smeren.

In het begin leek dit goed te helpen totdat het na een halfjaar hard achteruit ging. Ik merkte hierdoor echter dat het niet het eczeem was dat de huid erger maakte maar de hormoonzalf.”

“Ik merkte hierdoor echter dat het niet het eczeem was dat de huid erger maakte maar de hormoonzalf.”

“Na drie jaar hiermee rond gelopen te hebben kwam ik via internet in contact met Maartje. Sinds het eerste contact was ik al een halfjaar gestopt met de hormoonzalf maar de symptomen bleven aanwezig.

Maartje adviseerde mij om Joomo te gebruiken wat mij snel en goed heeft geholpen. Daarnaast gebruik ik ook een product van Dermaviduals waar ik erg te spreken over ben.

Na 2,5 maand mocht ik al zeker spreken van een enorme verbetering. Ook heb ik optioneel nog een microneedling behandeling gedaan om van de roodheid in mijn gezicht af te komen.”

"Al met al, mag ik zeker tevreden zijn met de adviezen die Maartje mij heeft gegeven en is zij degene die mijn huid significant heeft verbeterd!"

Maartje is the one who has significantly improved my skin!

“Around the age of 18 I started to suffer from seborrheic eczema on my face. This started very innocently with a few red spots especially in the T-zone in my face.

Because I didn’t know what this was at the time, I first tried to rub it away with regular ointments for a while. However, due to the persistence of the spots that kept coming back, I took action by going to the doctor.

However, they pointed out to me that this was seborrheic eczema and gave a ketoconazole ointment for this. I used this for two years, but slowly the eczema worsened and it kept appearing in new places.”

“I used ketazonazole for two years, but slowly the eczema worsened and it kept appearing in new places.”

“After these two years I went back again and I was given class 2 hormone ointment to start using. In the beginning this seemed to help well until it started to deteriorate after six months.

However, I noticed that it was not the eczema that made the skin worse, but the hormone ointment.”

“I noticed that it was not the eczema that made the skin worse, but the hormone ointment.”

“”After three years of dealing with this, I came into contact with Maartje via the internet. Since the first contact I had stopped using the hormone ointment for six months, but the symptoms remained.

Maartje advised me to use Joomo which helped me quickly and well. In addition, I also use a product from Dermaviduals that I am very pleased with.

After 2.5 months I could certainly speak of a huge improvement. I also optionally did a microneedling treatment to get rid of the redness in my face.

 

"All in all, I can certainly be satisfied with the advice Maartje has given me and she is the one who has significantly improved my skin!"

Share this post

Schrijf u hier in

Schrijf u hier in voor hulp bij uw huidproblemen