Seborroïsch eczeem

Seborroïsch eczeem

“Mijn huidprobleem begon onschuldig met een beetje uitslag bij mijn neus, dit bleek seborrorisch eczeem te zijn.

Nu was ik nog aardig jong en ik wilde er gewoon snel vanaf. Daardoor ben ik met de hormoonzalf begonnen.

Ongeveer 7 jaar lang heb ik hormoonzalven gesmeerd en ongeveer 6 maanden elidel en protopic.”

“Toch merkte ik iedere keer dat het heel erg terugkwam als ik even stopte met smeren.”

“Toen kwam ik op facebook pagina’s terecht met meer lotgenoten en dezelfde soort huidaandoeningen.
Ik heb een maand NMT gedaan alleen maakte mij dit erg onzeker, het werd heel erg droog en het jeukte ook erg.”

“Toen kwam ik uiteindelijk bij JooMo terecht. In het begin was ik er natuurlijk sceptisch over. Ik had al zoveel gebruikt en ik dacht echt dat hormoonzalven/protopic/elidel nog de enige dingen waren die mij van mijn huidprobleem af konden helpen.

Ik heb het op advies van Maartje toch geprobeerd.”

“Ik zag eigenlijk gelijk resultaat. Het prikte wel in het begin maar na een weekje of 1-2 was dat ook voorbij.”

"Tot nu heeft het mij heel goed geholpen en ben ik eigenlijk zo goed als van mijn schilfers af!"

Seborroric eczema: “no more flakes!”

“My skin problem started innocently with a little rash near my nose, this turned out to be seborroric eczema.

Now I was still quite young and I just wanted to get rid of it quickly. That’s why I started with the hormone ointment.

I used hormone ointments for about 7 years and elidel and protopic for about 6 months.”

“But every time I noticed that my seborroric eczema came back stronger and in worse condition as soon as I stopped “moisturising” for a moment.”

“Then I ended up on facebook pages with more fellow sufferers and the same kind of skin conditions.

I did NMT for a month, but this made me very insecure, it became very dry and it was very itchy.”

“Then I finally ended up at JooMo. I was skeptical about it at first, of course. I had already used so much and I really thought that hormone ointments / protopic / elidel were the only things that could help me get rid of my skin problem.

I still tried it on the advice of Maartje.”

“I actually saw the same result. It stung in the beginning, but after a week or 1-2 that was over.”

"Until now it has helped me very well and I am actually almost rid of my flakes!"

Share this post

Schrijf u hier in

Schrijf u hier in voor hulp bij uw huidproblemen