Mijn Verhaal

Laat ik mezelf even voorstellen!
Ik ben Maartje Francisco, zelfstandig huidspecialiste sinds 2004, corneotherapeut, ervaringsdeskundige eczeem en een getrouwde moeder van 2 dochters.

Van kleins af aan kampte ik met huidproblemen als eczeem in de elleboogholtes, milia rond mijn ogen of puistjes op mijn voorhoofd. Ik vond het al vroeg interessant om me met mijn huid bezig te houden.

Als puber ging ik veel smeren, wassen en knijpen, en het advies van mijn moeder om “te minderen met alle spulletjes” negeerde ik.

Op mijn 16e speelde het eczeem weer erg op. Aangezien mijn toenmalige homeopatische huisarts alleen in het uiterste geval een hormoonzalf voorschreef wilde ik doorverwezen worden naar een dermatoloog. Die bevestigde mijn eczeemvorm en schreef ook hormoonzalf voor.

“…het advies van mijn moeder om “te minderen met alle spulletjes” negeerde ik.”

Op mijn 21ste opende ik mijn eigen salon, ik had nog altijd last van eczeem en hier gebruikte ik de sterkste zalven voor, hiermee leek ik het onder controle te hebben.

In April 2014 ontdekte ik dat mijn huid niet meer zonder deze medicijnen kon, de weerstand van mijn huid slechter was geworden en ik gevoeliger werd voor zoiets simpels als water.

Ik startte mijn ontwenning, weg met de hormoonzalven en alle verkeerde verzorgingsproducten!
Het werd een zoektocht naar natuurlijk genezen, en hoe ik tegelijk mijn passie voor huidverbetering kon behouden.

Ik vond het onlogisch om in mijn praktijk producten op de huid te gebruiken die niét goed zouden zijn voor eczeem of andere huidproblemen.

“… ontdekte ik dat mijn huid niet meer zonder deze medicijnen kon, de weerstand van mijn huid slechter was geworden en ik gevoeliger werd voor zoiets simpels als water.”

“Voor de genezing van hele lichaam is een gezonde huidmicrobioom enorm belangrijk”

Na een aantal leerzame jaren verder in de corneotherapie (huidbarriere verbetering) ontdekte ik JooMo en leerde de mensen erachter kennen.

Zij erkenden het probleem van eczeem en de medicijnen, en dat eigenlijk alle huidproblemen een verstoorde microbioom hebben.

Bij de verbetering van de algehele gezondheid hoort óok een gezonde huid-microbioomdiversitieit, je grootste orgaan heeft grootse invloed!

Mijn kennis van de huid, hoe ik de reis naar algehele gezondheid kan aanpakken en de ervaring met eczeem past perfect bij de visie van JooMo. En om zo zoveel mogelijk mensen te helpen.

Klik hier om meer te lezen over mijn hormoonzalf-ontwenning, oftewel TSW (Topical Steroid Withdrawal).

“Mijn kennis van de huid, hoe ik de reis naar algehele gezondheid kan aanpakken en de ervaring met eczeem past perfect bij de visie van JooMo. En om zo zoveel mogelijk mensen te helpen.”

Let me introduce myself!
I am Maartje Francisco, an independent Esthetician since 2004, corneotherapist, eczema experience expert and a married mother of 2 daughters.

From a young age I had to deal with skin problems such as eczema in the inner elbows, milia around my eyes or pimples on my forehead. I found it very interesting to deal with skin all the time.

As a teenager I used to moisturise, wash and squeeze my skin a lot, and I ignored my mother’s advice to “cut back on all the cosmetics and stuff”.

At the age of 16, the eczema played a big role again. Since my former homeopathic doctor only prescribed topical steroid ointments in extreme cases, I wanted to be referred to a dermatologist. He diagnosed my eczema and also prescribed topical steroids.

“I ignored my mother’s advice to cut back on all the cosmetics and stuff”

When I was 21 I opened my own salon, I still had eczema and I used the strongest ointments for this, I seemed to have it under control.

In April 2014 I discovered that my skin could no longer function without these drugs, my skin’s resistance had deteriorated and I became hugely sensitive to things as harmless and simple as water.

I started my withdrawal, got rid of the topical steroids cold turkey and all the wrong skincare products!

It became a search for natural healing, and how I could maintain my passion for skin improvement in my work at the same time.

I found it illogical to use products on the skin at my work that would not be good for eczema or other skin problems.

“I discovered that my skin could no longer function without these drugs, my skin’s resistance had deteriorated and I became hugely sensitive to things as harmless and simple as water.

“For Whole Body Healing, a healthy skin microbiome diversity is so important.”

After several educational years in Corneotherapy (skin barrier improvement) I discovered JooMo and got to know the people behind it.

They recognized the problem of eczema and the drugs, and that basically all skin problems have an impaired or inbalanced skin microbiome.

For Whole Body Healing, a healthy skin microbiome diversity is so important – your largest organ has a major impact!

My knowledge about the skin, how I deal with the journey to overall health and the eczema experience is a perfect combination with JooMo’s vision. And to help as many people as possible all over the world.

Read more about my Topical Steroid Withdrawal, aka TSW here.

“My knowledge about the skin, how I deal with the journey to overall health and the eczema experience is a perfect combination with JooMo’s vision. And to help as many people as possible all over the world.”

Share this post

Schrijf u hier in

Schrijf u hier in voor hulp bij uw huidproblemen